Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

Het doel van dit huishoudelijk reglement is door middel van afspraken en regels zorgen voor een goede algemene werking van KLJ. Dit reglement is er voor de leden, de leiding en de ouders.

  • Je bent lid van KLJ wanneer je je lidgeld (30,00 EUR) betaald hebt. Het tweede lid betaald 20,00 EUR. Dit gebeurt jaarlijks rond begin oktober. Daarvoor:
   • word je uitgenodigd op alle KLJ activiteiten van jouw leeftijdsgroep, algemene KLJ activiteiten en/of evenementen;
   • ben je verzekerd voor lichamelijke schade voor jezelf (materiële schade is niet gedekt) en schade aan derden en dit op alle activiteiten en op weg (kortste weg) van en naar de activiteit;
   • krijg je +/- 5 keer per jaar een ledentijdschrift.
  • Je kan ook zomerlid worden vanaf 15 maart, hiervoor betaal je slechts 20,00 EUR.
  • Er worden om de 2 weken activiteiten georganiseerd per leeftijdsgroep. Gewestelijke of jeugdraadactiviteiten kunnen er tussen vallen, alles wordt duidelijk gecommuniceerd via een jaar- en maandkalender. De activiteiten worden via een jaarkalender aangekondigd, elke maand wordt er een kalender doorgegeven via mail of post met details over de komende activiteiten.
   • Je kunt ook onze Google-agenda raadplegen. Hoe deze te raadplegen is vind je op onze KLJ website.
  • Je kan lid worden van KLJ vanaf 8 jaar (geboren in 2011), de groepen zijn opgesplitst in:
   • – 12 jarigen
   • – 16 jarigen
   • + 16 jarigen
   • + 20 jarigen
   • Unica
  • Elke leeftijdsgroep heeft een eigen leiding en een verantwoordelijke, (Leiding)  die op elk moment kan aangesproken worden voor vragen of opmerkingen ivm KLJ, activiteiten of leden,…
  • Op de activiteit en/of evenement:
   • draagt elk KLJ lid  zijn KLJ sjaaltje en/of KLJ trui, zodat hij of zij altijd en overal herkenbaar is (trui en sjaaltje zijn verkrijgbaar bij de leiding).
   • draagt elk lid vuile speelkleren. Nieuwe kledij is overbodig.
  • KLJ Lovendegem wil de kinderen en jongeren op een respectvolle en verantwoorde manier begeleiden en animeren, daarom raden we elk beginnend bestuurslid of leid(st)er aan om op Trainingsdagen te gaan waar ze een vorming krijgen en na stage een attest van jeugdanimator bekomen. Verdere vormingen vanuit KLJ en Jeugddienst worden gestimuleerd.
  • Bij de activiteiten wordt gevraagd om steeds op tijd te komen (leden en leiding). De activiteit start om 14:00 voor de -12 en -16 en UNICA leeftijdsgroepen en om 20:00 voor de oudere leeftijdsgroepen, tenzij anders vermeld op de kalender.
  • Breng geen waardevolle voorwerpen zoals GSM, IPod,… mee naar de KLJ activiteiten, KLJ is niet verantwoordelijk bij beschadiging of verlies.
  • Er zijn drankjes en een versnapering te verkrijgen in het lokaal aan democratische prijzen. Voor onze -12 en -16 werken we met drankkaarten zodat de leden geen munten hoeven mee te nemen (alweer om verlies te vermijden).
  • Er mag niet gerookt worden tijdens activiteiten, ook niet door de leiding. +16 leden, die roken doen dit enkel na de activiteit of in de pauze, niet in bijzijn van -12 en/of -16 leden en achteraan het gebouw. Sigarettenpeuken worden in de daartoe bestemde emmer gegooid.
  • Pesten wordt niet getolereerd op de KLJ. Merken we dat er toch gepest word, dan spreken we deze personen aan en kunnen er eventueel sanctie volgen.
  • Er worden geen drugs gebruikt. Merken wij toch dat dit gebeurt op activiteiten, word je KLJ Lovendegem lidmaatschap ontzegt. (Lees: KLJ-lidmaatschap ontzegd)
  • Er worden geen sterke dranken gedronken door leden onder de 18 jaar, een pilsje vanaf 16 jaar kan wel. De leiding kan de plusleden ten allen tijde alcohol verbieden bij overmatig gebruik.
  • Activiteiten waarvoor moet ingeschreven worden, zijn pas geldig na betaling van het verschuldigde bedrag, tenzij anders afgesproken wordt. Ingeschreven zijn is gelijk aan betalen.
  • Bij verplaatsingen met de fiets of te voet tijdens activiteiten draagt elk lid een fluovestje. Indien leden gevraagd worden andere leden met de auto te vervoeren naar een activiteit, krijgen zij daarvoor een vastgestelde vergoeding.
  • Er wordt aan iedereen (leden, leiding en ouders) gevraagd om respect te hebben voor de buren en de omgeving: niet te parkeren op de openbare weg, roken aan de achterkant van het jeugdlokaal, lawaaihinder te vermijden (zeker ’s avonds en ’s nachts), zorg te dragen voor de gebouwen, het terrein en het materiaal. Na elke activiteit wordt het materiaal opgeruimd, het lokaal en terrein opgekuist, niets laten rondslingeren zoals flesjes, spelmateriaal,… zorg te dragen voor elkaar, iedereen telt mee en krijgt kansen, pesten is uit den boze,…
  • Elke leiding afzonderlijk heeft de verantwoordelijkheid voor de leden en kijkt er op toe dat de gemaakte afspraken nageleefd worden, indien nodig zullen ze leden aanspreken op tekortkomingen of zo nodig sancties treffen. Bij ernstige problemen kunnen ook de ouders op de hoogte gesteld worden.
  • Het KLJ lokaal is voor leden enkel toegankelijk tijdens KLJ activiteiten, het is niet beschikbaar voor ander gebruik.

Al deze afspraken gelden ook bij KLJ activiteiten op verplaatsing bv. kamp, weekend, evenementen,… Wie de afspraken en richtlijnen zo goed mogelijk probeert na te leven, werkt mee aan een fantastische jeugd- en jongerenbeweging waar kinderen en jongeren zich kunnen uitleven en groeien tot verantwoordelijke volwassenen in een open samenleving.

 

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven